Sobota, 17 czerwca

WydziałForma studiów / poziom studiów
kierunek / specjalność studiów
14.00Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa bezpieczeństwo narodowe Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia:
 
Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe
 
Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe
 
Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe
 
Studia stacjonarne  3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe w  języku angielskim
 
16.30Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaStudia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia  i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 
Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego  stopnia Nowe media w komunikacji
 
Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia  i 2-letnie drugiego  stopnia: politologia
 
Studia stacjonarne 2-letnie drugiego  stopnia Produkcja audiowizualna
 
Studia stacjonarne  3 – letnie zarządzanie państwem

Niedziela, 18 czerwca

WydziałForma studiów / poziom studiów
kierunek / specjalność studiów
9.00Wydział Prawa i Administracjiprawo, jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 lat
prawo, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne, 5 lat
11.30Wydział Prawa i Administracjiadministracja, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 lata
prawo europejskie, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 lata
European Legal Studies, studia w j. angielskim, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 lata
administracja, studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 lata
prawo europejskie, studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 lata
administracja, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3 lata
administracja studia drugiego stopnia, niestacjonarne 2 lata
14:00Wydział Prawa i Administracjikierunek prawno-ekonomiczny, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 lata
kierunek prawno-ekonomiczny, studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 lata
zarządzanie i prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 lata
zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 lata
zarządzanie i prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3 lata
zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2 lata