4 lutego NIEDZIELA studia 3,5-letnie

Godz.WydziałKierunek / forma / poziom / czas trwania / specjalność studiów
12.00-14.00Wydział Matematyki i InformatykiStudia stacjonarne i niestacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: informatyka
Wydział FizykiStudia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: technologie komputerowe
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki PrzestrzennejStudia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna; zintegrowane planowanie rozwoju
Studia niestacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Geograficznych i GeologicznychStudia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: geodezja i kartografia; geoinformacja; geologia;
Studia niestacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia: geodezja i kartografia